Zaświadczenie o niekaralności- jak i gdzie uzyskać | Druki urzędowe, formularze wniosków pracowniczych i podatkowych.

Zaświadczenie o niekaralności- jak i gdzie uzyskać

zaświadczenie o niekaralności Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym dokumentem potwierdzającym niekaralność lub zatarcie skazania osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego. 

W niniejszym artykule skupimy się na wydaniu zaświadczenia o niekaralności dla osoby fizycznej.

Zaświadczenie o niekaralności- gdzie uzyskać

Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej można uzyskać poprzez złożenie formularza ”zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Wypełniony wniosek należy złożyć lub wysłać listownie w Krajowym Rejestrze Karnym lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, które znajdują się przy niektórych sądach rejonowych lub okręgowych. Lista takich Punktów informacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności

Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie znajduje się na stronie Krajowego Rejestru Karnego pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Na wniosku należy wskazać dane osoby, której ma  dotyczyć zaświadczenie o niekaralności, między innymi imię, nazwisko, adres, obywatelstwo dane rodziców i miejsce urodzenia. Najwięcej trudności sprawia wszystkim osobom punkt 11 czyli wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie. Jeżeli wniosek składa sam wnioskodawca pole to może zostać puste lub można wpisać cel, np. ubieganie się o pracę na danym stanowisku, staranie się o koncesję na obrót paliwami itp.

Jeżeli zapytanie o udzielenie informacji o osobie, składa osoba, która chce uzyskać informację o innej osobie, powinna wskazać cel, na jaki ma być wydane zaświadczenie o niekaralności. Nie może jednak o nie wnioskować w każdym przypadku, jedynie wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają. Nie można np. uzyskać zaświadczenia o niekaralności swojego sąsiada, jeżeli nie mamy w tym żadnego interesu prawnego.

W punkcie 12 zapytania o udzielenie informacji o osobie, czyli rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie, jeżeli wnioskodawca nie był nigdy skazany, wystarczy zaznaczenie tylko opcji ”Kartoteka karna”.

Punkt 13 zapytania o udzielenie informacji o osobie można pozostawić pusty lub wpisać ”pełny zakres danych”, a jeżeli składa go inna osoba lub podmiot, należy wskazać taki zakres danych, jaki jest wymagany w danej sprawie. Przykładowo pracodawca, który chce zatrudnić agenta ubezpieczeniowego może złożyć zapytanie, czy osoba której dotyczy wniosek nie została skazana za oszustwo lub czy nie posiada zakazu zajmowania stanowiska agenta ubezpieczeniowego.

Zaświadczenie o niekaralności- ile kosztuje

Za wydanie zaświadczenia o niekaralności o osobie fizycznej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, którą należy uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości- jeżeli jest wniosek wysyłany do Krajowego Rejestru Karnego. Gdy wniosek będzie składany osobiście w Krajowym Rejestrze Karnym opłatę można uiścić na miejscu. Jeżeli zapytanie o udzielenie informacji o osobie będzie składane w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego opłatę 50 zł za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy wnieść na konto danego sądu. W internecie funkcjonują firmy, które oferują pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności za sporą dodatkową opłatą. Warto wystrzegać się ich, gdyż możemy tylko stracić nasze pieniądze oraz czas, a zaświadczenia i tak możemy nie uzyskać.

Zaświadczenie o niekaralności- ile czasu na wydanie

Zaświadczenie o niekaralności, jeżeli wniosek jest składany osobiście w większości przypadków jest wystawiane ”od ręki”. W przypadku dużego nakładu pracy może być wydane w innym czasie. Jeżeli wniosek jest wysyłany listownie czas oczekiwania na odesłanie wynosi około 2-3 tygodni. Warto pamiętać, że składając wniosek w imieniu innej osoby musimy posiadać opłacone pełnomocnictwo do złożenia i odebrania zaświadczenia o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności dla osoby mieszkającej zagranicą

Bardzo często osoby mieszkające zagranicą chcą uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Jednym ze sposobów jest złożenie zapytania o udzielenie informacji o osobie do ambasady lub punktu konsularnego (warto wcześniej sprawdzić, czy w każdym takim miejscu można złożyć wniosek). Niestety wiąże się to zea sporymi dodatkowymi opłatami, w takim wypadku koszty wyniosą około 60 dolarów. Można również wysłać wniosek do Krajowego Rejestru Karnego, który nam odeśle na zagraniczny adres. Warto wysyłać wniosek do KRK, a nie do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, gdyż pracownicy w takich instytucjach mogą nie zawsze być świadomi, że mają obowiązek odesłać zaświadczenie o niekaralności na zagraniczny adres.

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł podziel się nim z innymi.

By


Komentarze (0)